menu

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Các hình ảnh đào rãnh tăng cường khả năng thoát nước của công ty 222 trên đường Hồ Chí Minh ngày 1-10-2013

Thực hiện kết luận tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 29-9-2013, bắt đầu từ ngày 1-10-2013 Công ty 222 đã triển khai đào bổ sung các đoạn rãnh ưu tiên các vị trí hay xảy ra ngập úng mặt đường khi mưa lớn các vị trí đã có tãnh nhưng bị lấp tắc do dân từ ý làm đường ngang không lắp đặt cống ngang, hoặc có tấm đan nhưng bị sập gẫy. Cụ thể trong ngày 1-10-2013 đã đào được 570 md rãnh như Km442+200 -Km442+300(T); Km442+400 - Km442+480(T); Km459+20 - Km459+190(P); Km459+500 - Km459+600(P); Km461+690 - Km461+720(T); Km461+745-Km461+770(P)...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét