menu

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Công tác QLBDTX trên đường Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2017

Trong tháng 10 năm 2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.6 đã yêu cầu Nhà thầu QLBDTX trên tuyến đường Hồ Chí Minh (Công ty 101) thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên:
- Tăng cường công tác cắt cây che khuất biển báo, cắt cỏ lề đường đảm bảo quy định;
- Vá ổ gà mặt đường;
- Thay thế cột H, cột Km theo quy chuẩn mới;
- Vệ sinh mặt đường;
- San gạt lề đảm bảo độ dốc thoát nước;
- Đào rãnh xương cá, khơi thông cống rãnh thoát nước;
- Khắc phục hậu quả bão lũ;
- Thường xuyên kiểm tra cầu, dán phiếu kiểm tra cầu theo quy định;
- Khắc phục hậu quả, khôi phục công trình do tai nạn giao thông gây ra;....
Một số hình hảnh thực hiện
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét