menu

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Giải tỏa hành lang ATĐB đường Hồ Chí Minh địa phận xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, HB

Ngày 13/9/2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.6 phối hợp cùng công an xã Yên nghiệp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tiến hành giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên đường Hồ Chí Minh trên địa phận xã.
Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền các hộ dân vi phậm lấn chiếm, đặt biển quảng cáo,... trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, lều quán tạm thời, bán mía trên lề đường,...
Kết quả giải tỏa được 15 hàng quán bán mía;
Thu giữ 05 bó mía, cột kèo dựng lều quán;
Tổ công tác đã bàn giao cho công an xã Yên nghiệp để xử lý theo thẩm quyền.
Một số hình ảnh giải tỏaChủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Kết quả giải tỏa vi phạm HLATĐB trên QL.5 địa phận xã Trưng Trắc - huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Ngày 26/8/2017 Chi cục quản lý đường bộ I.6 phối hợp với UBND xã Trưng Trắc cùng Công an xã của 2 xã này tiến hành giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên QL.5 đoạn qua địa bàn xã.
Tham gia công tác giải tỏa có công ty Cổ phần đường bộ 240 đã bố trí nhân lực, máy móc thiết bị để thực hiện giải tỏa lều quán, biển quảng cáo, các công trình khác trong phạm vi đất dành cho đường bộ,...
Một số hình ảnh giải tỏa;