menu

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Công ty 240 tiếp tục triển khai công tác đào rãnh trên QL.5

Tiếp tục đợt ra quân thực hiện chỉ thị số 3701/CT-TCĐBVN, trên toàn tuyến QL.5 tính đến hết ngày 9/10/2013 đã thực hiện được 5.900m/ 11.387m dự kiến dài rãnh. Công tác đào rãnh đang gặp phải rất nhiều khó khăn do vướng phải các đường cấp nước, đường cáp quang, đặc biệt là tại địa phận thành phố Hải Phòng.
Đơn vị quản lý đã làm việc với chính quyền sở tại và bước đầu đã đạt được sự thống nhất và phối hợp từ địa phương trong công tác đào rãnh thoát nước. Trong quá trình thi công, địa phương sở tại đã cử cán bộ trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp đảm bảo trong quá trình thi công, các hư hỏng về đường nước do công tác thi công gây ra được đơn vị quản lý đền bù và khắc phục hoàn trả nguyên trạng.

 Hình 9.10.2013.1: Biên bản làm việc với địa phương về việc phối hợp trong công tác đào rãnh

 Hình 9.10.2013.2: Điểm đào rãnh tại Km80+760 - Km81, một điểm nóng trong việc vi phạm hành lang trước khi được thi công đào rãnh....

 Và kết quả đạt được sau khi có sự phối hợp của chính quyền địa phương Hình 9.10.2013.3 : Công tác đào rãnh tại hạt 2 QL.5

Tại địa phận tỉnh Hưng Yên (địa phận hạt 1), công tác đào rãnh đang gặp khó khăn do chưa có sự thống nhất của địa phương và các vị trí cần đào rãnh đi qua khá nhiều khu vực dân cư sinh sống. Đơn vị quản lý đang tiếp tục làm việc với địa phương để đẩy nhanh công tác đào rãnh thoát nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét