menu

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Tăng cường công tác QLBDTX trên quốc lộ 1 phía nam

Trong tháng 10 năm 2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.6 đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu BDTX (Công ty 236) thực hiện công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên quốc lộ 1 phía nam.
Chi cục đã yêu cầu Công ty 236 tăng cường thực hiện các công tác thường xuyên như: Vệ sinh mặt đường, cắt cỏ lề đường, khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước tốt, tuyên truyền các hộ dân không phơi nông sản trên mặt đường, lề đường; trồng lại các biển báo bị gãy, đổ trên mặt đường, vệ sinh khe co giãn cầu,...
Một số hình ảnh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét