menu

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Giải tỏa hành lang ATĐB trên QL.5 địa phận xã Trưng Trắc, Mỹ Hào, Hưng Yên

Ngày 15 tháng 11 năm 2017 Chi cục Quản lý đường bộ I.6 phối hợp với UBND Xã Trưng Trắc, Công an xã Trưng Trắc, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần Đường bộ 240 tổ chức giải tỏa các vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ. Trong đợt giải tỏa này, Tổ công tác tập trung giải tỏa các vi phạm như lợp mái tre, mái vẩy. Dựng lều quán tạm, lắp đặt biển quảng cáo, xây dựng tường rào,... trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.
Tổ công tác cũng tích cực tuyên truyền, vận động các đối tượng vi phạm chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ và không tái vi phạm sau khi giải tỏa.
Một số hình ảnh giải tỏaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét